مانتو و پانچو

همه‌ی ما در زندگی رازی ناگفتنی داریم
تاسفی چاره ناپذیر
رویایی دست نیافتنی
و عشقی فراموش نشدنی…