لباس ها

به امید روزهای پُر از عشق و موفقیت
با حمایت تک تک شما دوستان
و با آرزوی برآورده شدن تمام آرزوهای شما عزیزان
با تشکر
گروه طراحی اِزار