ازار نه فقط یک اسم بلکه جلوه تاریخ ریسندگیست. من ساغر حریری، شمارا به بازدید از طرحهای تک دوز ازار دعوت می‌کنم.